EN

Sukcesja

Sukcesja, czyli zmiany pokoleniowe z szacukiem dla tradycji i nowoczesnością w działaniu

Z badań przeprowadzonych wraz z Instytutem Biznesu Rodzinnego w 2017 roku wynika, że tylko 8,1% dzieci w Polsce deklaruje chęć przejęcia firmy rodzinnej w przyszłości, a aż 74% Nestorów jest chętna do jej przekazania. Pomimo, że 59% osób pracowało już w firmie swoich rodziców, to większość z nich myśli o własnym Start-upie. Przyczyna leży przede wszystkim w komunikacji dwóch pokoleń i sposobie zarządzania kapitałem finansowym i niefinansowym firmy. Rodzina to marka, która częto wyprzedza swoich konkurentów dzięki wartościom jakim się kierują i stabilności decyzji.

Niestety tylko 3% rodzinnych biznesów przechodzi pomyślnie proces sukcesyjny, a główna przyczyna leży w przygotowaniu firmy i sukcesora. Oferujemy pakiet Family Governance, który buduje system zarządzania, poczucie wspólnoty i tworzy mechanizm do rozwiązywania konfliktów. Unowocześniamy organizację od sposobu działania poprzez oferowane usługi, aby były atrakcyjnym i dopasowanym biznesem do ambicji przedsiębiorczych Sukcesorów.

Współpracując z nami otrzymasz:
  • Ekspertyzę przygotowującą proces sukcesji, przejęcia lub sprzedaży przedsiębiorstwa
  • Wycena wartości firmy i plan biznesowy dla potencjalnych inwestorów
  • Strategię i wsparcie procesu sukcesji lub przejęcia obejmującą działania prawne i organizacyjne
  • Komunikację zmian w przedsiębiorstwie wobec partnerów zewnętrznych i pracowników firmy
  • Program coachingowo-mentoringowy dla Sukcesora i Nestora wzmacniający kompetencje biznesowe i proces zmian
  • Poczucie wspólnoty, porozumienie w konflikcie i system zarządzania kapitałem rodzinnym
  • Listę referencyjną kandydatów do Rady Nadzorczej lub Zarządu