EN

Oferta

Jedni uczą się w działaniu, inni muszą się przygotować zanim ruszą w drogę

Dlatego stworzyliśmy pakiet, który efektywnie wspiera rozwój wiedzy, umiejętności i doświadczeń

Coaching, Mentoring, Training on the job, to powszechnie znane metody pracy. Tworzą one zestaw narzędzi, które zmieniają nawykowe działanie poprzez poszerzenie wiedzy o nas samych i pokazanie nowych sposobów osiągania celów. Połączyliśmy te narzędzia w Executive Individual Program, który tworzy pakiet rozwojowy dedykowany dla stanowisk managerskich, dyrektorskich i High Potentials. Oferujemy indywidualny rytm pracy dopasowany do potrzeb i możliwości uczestnika. Rozpoczynamy diagnozą kompetencji i zdefiniowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju, uzupełniając go wskaźnikami oceny wzrostu. Kończymy bilansowaniem osiągnięć.

Jeśli Twoi managerowie działają rutynowo. Awansowałeś lub zatrudniłeś pracownika, któremu trudno odnaleźć się w nowej roli lub otoczeniu? To sprawdź nas!

 

Wewnętrzny Program coachingowy i mentoringowy

Zaufanie i poufność jest kluczowym elementem sukcesu wewnętrznego programu coachingowego i mentoringowego. Wdrożymy go razem z Tobą. Pokażemy Ci, jak uniknąć pułapek związanych z dzieleniem czasu na zadania stanowiskowe i pracę rozwojową oraz jak mierzyć rezultaty. Przygotujemy managerów i zespoły do wdrożenia programu oraz wesprzemy proces komunikacji w firmie. Zorganizujemy warsztaty dla coachy i mentorów, aby byli przygotowani do roli. Uzupełnimy programy rozwojowe o coaching peer-to-peer i przeprowadzimy proces superwizji.