EN

Oferta

Zanim ogłosisz cele lub zmiany, poznaj gotowość firmy na wyzwania. Zbadaj klimat organizacyjny, style przywództwa i dopasowanie kompetencyjne pracowników

Prze-sterujemy Twoją organizacje na dzisiejsze wyzwania i kompetencje przyszłości.

Przeprowadzamy badania kompetencyjne metodą wywiadów pogłębionych, testów, AC/DC. Współpracujemy z wieloma agencjami badawczymi, dając naszym Klientom możliwość wyboru obszarów diagnozy i formy reportingu. Definiujemy luki kompetencyjne w organizacji i budujemy Modele kompetencji oraz Systemy ocen pracowniczych. Dzięki współpracy z nami powstanie Polityka działań rozwojowych i system motywacyjny nałożony na cele strategiczne firmy.

Zdiagnozujemy style przywództwa i klimat organizacyjny w oparciu o siłę relacji oraz nieformalne i formalne zachowania. Zbudujemy docelowy model zarządzania i opracujemy plan dojścia do oczekiwanego sposobu współpracy.