EN

Oferta

Napęd kulturowy, Wartości i Empowerment to, określenia wyróżnianych i zwinnych organizacji

Agility (z ang. zwinny), to nie proces tylko kultura działania. Sposób funkcjonowania firmy oparty o zdolność do szybkiej i zamierzonej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku z jednoczesnym kontrolowaniem ryzyka oraz sprawnym dostosowaniem się do skali działania i wprowadzania innowacji.

Początek tej idei datuje się na 2001 rok, kiedy to siedmiu inżynierów IT stworzyło Manifest Agile, czyli zbiór wartości pokazujących co jest dla nich najważniejsze w tworzeniu oprogramowania. Opierał się o 4 porównania: ludzie i ich współdziałanie ważniejsi niż procesy i narzędzia; rezultat bez rozbudowanej biurokracji; współpraca z klientem ważniejsza od negocjacji oraz reagowanie na zmiany zamiast realizowania planu. Zmiany rynkowe, wysoka konkurencyjność rozpowszechniły szybko taki sposób działania.

Zbadano też wybrane cechy kultury, które warunkują zwinność i efektywność procesów zarządzania. Najczęściej pojawiające się kryteria to: współdziałanie, zaufanie i otwartość, ciągłe uczenie się, rozwój kompetencji i interdyscyplinarność, komunikacja. Te same element wymieniane są w raportach jako kompetencje przyszłości. Nasuwa się jeden wniosek: Czym szybciej przemodelujesz swoją kulturę przedsiębiorstwa, tym wcześniej osiągniesz pozycję lidera”.