EN

Oferta

Centrum Rozwoju Kompetencji, to kafeteryjna oferta rozwojowa, dopasowana do potrzeb indywidualnych i grupowych. Oferujemy zamknięte i otwarte programy rozwijające kluczowe kompetencje liderów przyszłości. Wzmacniamy wiedzę specjalistyczne budujące wartość intelektualną twojej firmy.

Prowadzimy:

  • Warsztaty grupowe szkoleniowo-wdrożeniowe, w 80% oparte o case’y uczetników
  • Facylitacje projektowe
  • Sesje indywidualne coachingowo-mentoringowe
  • Training on the job
  • Help Call – wsparcia eksperckie dla uczestników programu rozwojowego
  • Coroczny bilans kompetencyjny z feedbackiem rozwojowym i grupowym raportem luk kompetencyjnych dla organizacji
  • Meet-up’y eksperckie nakierowane na wymianę doświadczeń i pozyskanie wiedzy o trendach rynkowych


Leadership Lab - Przywództwo

Standard programu otwartego, opiera się o 4 moduły bazowe i 2 z 10 warsztaty fakultatywne, dobierane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz 6 sesji cochingowo-mentoringowych. Rozpoczynamy od diagnozy poziomu kompetencji ze wskazaniem mocnych stron zdefiniowanych jako baza rozwojowa. Na podstawie oczekiwań uczestnika i organizacji rekomendujemy wybór działań rozwojowych oraz przygotowujemy harmonogram uwzględniając kalendarz biznesowy firmy.

Pierwszy krok to wzbudzenie wewnętrznej potrzeby zmiany, a ostatni to duma z osiągnięć.

System modułowym zapewnia elastyczność procesu uczenia, bo każdy z uczestników może dowolnie wybierać czas i kolejność. Każdy z modułów składa się z 4 elementów: autodiagnozy, warsztatu eksperckiego, wymiany doświadczeń i wprowadzenia do zadania rozwojowego podsumowywanego w sesjach indywidualnych.

Business Effectiveness – MBA w pigułce.

Warsztaty prowadzone przez praktyków oparte o ich case’y biznesowe. Przekazujemy najnowsze trendy omawiając ich atuty i ograniczenia. Każdy z uczestników otrzymuję mentora, a program kończy się podsumowaniem zmiany jaką wspólnie przeprowadzili w firmie.

Standard programu otwartego, opiera się o 5 modułów bazowych oraz 6 sesji mentoringowych. Rozpoczynamy od diagnozy kompetencji i zdefiniowania projektu dla organizacji. Każdy z modułów składa się z 3 elementów: wykładu inspiracyjnego, warsztatu eksperckiego i wymiany doświadczeń. Projekty uczestników wspierane są przez mentorów na sesjach indywidualnych. Dodatkowo uczestnicy mają dostęp do pełnej oferty Centrum Rozwojowego i otrzymują voucher na 2 warsztaty lub 2 sesje coachingowe.

Sales Force – Rozwój sił sprzedaży

W ramach programu uczestnicy otrzymują pakiet wiedzy zdobytej na warsztatach i ćwiczą swoje umiejętności w praktyce. Pracujemy na przykładach niezrealizowanych kontraktów i trudnych negocjacji, aby przygotować uczestników na największe wyzwania. Wzmacniamy zdobytą wiedzę poprzez indywidulane sesje sprzedażowe i towarzyszymy przy trudnych negocjacjach.

Program prowadzimy w formie indywidualnego wsparcia, otwartych warsztatów i zamkniętych grup w ramach organizacji. Podsumowaniem działań rozwojowych jest udział w NegoEvent – turnieju negocjacyjnym, gdzie sprawdzamy umiejętności z praktyce.

Pracownia Charakteru – wejścia na rynek pracy

Kierujemy go do osób poszukujących pierwszego pracodawcy oraz długotrwale pozostających bez zatrudnienia. Oferujemy diagnozę profilu kompetencyjnego, przygotowanie dokumentacji do procesów rekrutacyjnych i przećwiczenie rozmów z pracodawcą. Wskazujemy sposoby poszukiwania ofert pracy i przygotowujemy kompetencyjnie do objęcia stanowiska.