EN

Przywództwo

Kulturowa rewolucja oparta o partnerstwo & empowerment nowym napędem dla Twoich osiągnięć

Zwinna strategia, elastyczna struktura i zdefiniowany proces decyzyjny to czynniki sukcesu. Nie wystarczy jednak projekt, SCRUM czy OKR’y, bo nie wygrają z kulturą nieformalnych relacji. Zmiana opiera się o trzy perspektywy: Ja, Zespół i Organizacja, czyli osobiste relację i systemowy sposób działania. Budując nowy model kulturowy skupiamy się na kodeksie funkcjonowania, strukturze ról i przekładamy go na język codziennego działania. Budujemy zaufanie do firmy, aby współpracownicy brali odpowiedzialność za organizację. Modelujemy style przywództwa, zamieniamy feedback w możliwości rozwojowe, aby tworzyć organizacje uczące się z kapitałem społecznym nastawionym na osiąganie.

Współpracując z nami osiągniesz:
  • Nagrody i wyróżnienia dla firmy przyznawane przez Pracowników, Klientów i Dostawców
  • Wizerunek pożądanego pracodawcy
  • Gotowość na wyzwania rynku dzięki modelowaniu klimatu organizacyjnego, stylów przywództwa i dopasowaniu kompetencji pracowników
  • Kulturę zintegrowana z misją, wartościami i celami strategicznymi
  • Liderów świadomie zarządzających Kapitałem Ludzkim i wdrażających strategię biznesową
  • Niższe koszty zatrudnienia i samodzielność współpracowników poprzez Outsourcing procesu integracji
  • Lojalizacja pracowników wspartą o Indywidualne ścieżki kariery i Programy talentowe realizowane w naszym Centrum Rozwojowym