EN

Oferta

Mediacje w sporach gospodarczych

Kiedy dochodzi do konfliktu pojawiają się też silne emocje, które utrudniają uzyskanie porozumienia. Rozwiązaniem jest mediacja, czyli interwencja osoby trzeciej. Mediator jest bezstronny, neutralny i zapewnia poufność. Wspiera strony w ustaleniu faktów, buduje przestrzeń do wymiany poglądów i udziela pomocy w negocjowaniu rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Prowadzone przez nas procesy mediacyjne składają się z 4 etapów. Zaczynamy od indywidualnych spotkań z każdą ze stron, umożliwiając rzetelne przekazanie zasad prowadzenia procesu, uzyskanie potwierdzenia o dobrowolnym przystąpieniu i poznanie perspektywy w sprawie. Rozpoczęcie mediacji to pierwsze, w obecności mediatora, spotkanie dwóch stron. Jest to moment na swobodne wypowiedzi, wzajemne poznanie perspektywy i zdefiniowanie kwestii spornych. Trzeci etap, to poszukiwanie rozwiązań. Mediacja kończy się spisaniem porozumienia lub ugody, która jest podpisana przez obie strony. W zależności od rodzaju sporu istnieje konieczność potwierdzenia ugody przez sąd lub notariusza.

Nasi mediatorzy mają doświadczenie w prowadzeniu mediacji:

  • gospodarczych – pomiędzy Przedsiębiorcami o realizację zapisów wynikających z umów handlowych, zapłatę, naruszenia poufności oraz wykorzystanie logotypów i znaków towarowych
  • konsumenckich – pomiędzy Klientem i Przedsiębiorcą
  • cywilnych – naruszenie własności, podział spadku
  • społecznych i administracyjnych – wspólnoty mieszkaniowe, inwestorzy, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe