EN

Oferta

Zbuduj porozumienie wewnątrz organizacji i w zespołach

Konflikty wewnątrz organizacji niszczą strukturę zespołów i przekładają się bezpośrednio na jakość relacji z Klientami oraz wizerunek pracodawcy.

Często małe nieporozumienia w zespole potrafią wpłynąć na działanie całej organizacji. Znamy również napięcia strukturalne, które pojawiają między działami sprzedaży i marketingu, czy zakupów. Zbudowanie porozumienia w oparciu o zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań jest podstawą efektywnego działania firmy.

Rozwiązaniem jest mediacja, czyli interwencja osoby trzeciej. Mediator jest osobą bezstronną, neutralną i dba o poufność procesu. Wspiera strony w ustaleniu faktów, buduje przestrzeń do wymiany poglądów, pomaga w negocjowaniu rozwiązania lub ustaleniu wzajemnych oczekiwań.

Prowadzone przez nas procesy mediacyjne składają się z 4 etapów. Pierwszy to indywidualne spotkanie z każdą ze stron, umożliwiające rzetelne przekazanie zasad prowadzenia procesu, uzyskanie potwierdzenia o dobrowolnym przystąpieniu i poznanie perspektywy w sprawie. Mediacja rozpoczyna się od swobodnych wypowiedzi, aby poznać różnice w postrzeganiu i doprecyzować kwestie sporne. Trzeci etap, to poszukiwanie rozwiązań. Mediacja kończy się spisaniem porozumienia lub ugody, która jest podpisana przez obie strony. W zależności od rodzaju sporu istnieje konieczność potwierdzenia ugody przez sąd pracy.

Nasi mediatorzy mają doświadczenie w prowadzeniu mediacji:

  • wewnątrz organizacyjne – w zespołach, pomiędzy zespołami oraz w relacji przełożony- podwładny
  • z zakresu prawa pracy – pomiędzy Pracownikiem, a Pracodawcą oraz na forum zarządu i Rady Nadzorczej
  • w sporach zbiorowych – pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi, a Pracodawcą

Z nami przygotujesz swoich managerów do budowania dialogu. W ramach 2-dniowych warsztatów poznają m.in.: źródła powstawania konfliktów i sposoby budowania porozumienia. Przećwiczą rolę interwencyjne: arbitra, rozjemcy i mediatora. Otrzymają również wykładnie prawną dotyczącą zachowań dyskryminacyjnych i mobbingowych.