EN

Oferta

Kodeks etyczny i polityka antydyskryminacyjna

Od kilku lat możemy obserwować powrót do tematu wartości w firmach. Wiązane jest to z nowym pokoleniem pracowników, które zanim podejmie działanie, chce poznać odpowiedź na pytanie Dlaczego i Po co? Celowość pracy, poczucie uczestnictwa i odpowiedzialność społeczna są podstawą ich zaangażowania. Kolejnym wyróżnikiem dzisiejszych organizacji jest różnica pokoleniowa w zespołach oraz multikulturowość. Rozgorzały również debaty, w przestrzeni społecznej, dotyczące równości ról kobiet i mężczyzn w biznesie, a określenie dyskryminacji finansowej pojawia się w parze z pochodzeniem.

Jak budować zespoły i nimi zarządzać, aby czerpać z różnorodności dając współpracownikom poczucie równego traktowania? Zacznij od wspólnej wizji i zasad współtworzonych przez Pracowników, Klientów i Dostawców. Na podstawie wzajemnych oczekiwań stwórz Kodeks Etyczny, który będzie wyznacznikiem modelu współpracy. Włącz Wartości firmowe w codzienne zarządzanie, aby były podstawą do podejmowania decyzji, promowania zachowań i rekrutacji nowych Pracowników.

Razem z Tobą przeprowadzimy ten proces. Opierając się na Ambasadorach wewnątrz firmy, wdrożymy zmiany tak, aby pojęcie dyskryminacji i mobbingu nie pojawiało się w Twojej firmie.