EN

Mediacje

Budowanie kultury dialogu i osiąganie porozumienia w konflikcie

Kultura dialogu to coraz częściej poruszany temat zarówno w przestrzeni publicznej jak i w organizacjach. Dialog jest dla nas podstawą do rozwoju osobistego i biznesowego. To poprzez dyskusje poznajemy siebie i budujemy niepowtarzalne rozwiązania. Współpracując z naszymi Klientami tworzymy Kodeksy etyki biznesu, budujemy kanały komunikacji na bazie nieformalnych relacji i kształcimy kompetencje. Wspieramy różnorodność sposobów myślenia i działania aby stały się szansą traktując konflikt jako źródło nowych rozwiązań.

Mediacje, czyli pozasądowa metoda rozwiązywanie sporów jest jeszcze mało popularna. Punktem odniesienia są Stany Zjednoczone, gdzie większość sporów gospodarczych rozwiązywana jest na drodze polubownej. W Polsce alternatywne metody rozwiązywania sporów przegrywają z systemem sądownictwa. Główną przyczyną jest bariera psychologiczna, która nadaje sądom wiarę w sprawiedliwe rozstrzygnięcie i zakłada niską skłonność stron konfliktu do zbudowania kompromisu. Z naszych doświadczeń wynika, że przewagą mediacji jest wpływ na rozwiązanie, szybkość prowadzonego postępowania, niższe koszty, a przede wszystkim szansa na zbudowanie dobry relacji tak ważnych w biznesie. W naszym centrum prowadzimy mediacje gospodarcze, ale również mediujemy w sporach pracowniczych zarówno wewnątrz zespołów jak i w konfliktach między pracodawcą i pracownikiem.

Rezultaty, które osiągniesz we współpracy z nami:
  • Wyróżnienie firmy jako organizacji kierującej się wysoką etyką w relacji biznesowej
  • Zbudujesz politykę opartą o równość, różnorodność i dialog
  • Zaangażujesz liderów opinii i wykorzystasz nieformalne kanały komunikacji do osiągania celów biznesowych
  • Rozwiążesz spory w zespołach, pomiędzy szefem a podwładny i uzyskasz porozumienie ze organizacjami pracowniczymi
  • Zbudujesz ugodę w konfliktach z kontrahentami, klientami i konkurencją poprawiając relacje biznesowe