EN

Oferta

Oferujemy wsparcie decyzyjne dla Zarządów, Właścicieli firm, kadry menadżerskiej

Zanim się spotkamy, dogłębnie analizujy problem, aby dobrze przygotować się do sesji.

Nasze sesje, w zależności od zagadnienia, będą zawierały elementy analizy, poszukiwania insightów, elementy coachingu oraz wsparcie mentoringowe.

Podczas spotkania możesz się spodziewać, że niektóre pytania lub zagadnienia doprowadzą do obszarów jeszcze nie branych pod uwagę, a więc poza pewną strefą komfortu. Ale tylko tak można wyjść na nowe ścieżki myślowe.

Musisz jednak wiedzieć, że unikamy wymyślania gotowych rozwiązań. Nie jesteśmy tymi, którzy przynoszą rozwiązania w teczce. Lepiej, jeśli to Ty odkryjesz jakie masz możliwości! (Na pewno jednak będziemy mieli pewne podpowiedzi w zanadrzu!)

Na koniec – ważne, aby po naszej sesji zacząć działać! Zawsze ustalamy wspólnie co udało nam się wypracować i jakie powinny być następne kroki.

Umów się teraz!